Skip to main content

Vad är det främre hornet?

  • Arno

Det främre hornet är en del av gråmaterialet i ryggraden som går längs framsidan av sladdstrukturen. Ryggmärgen fortskrider tillsammans med ryggraden för att bilda det huvudsakliga ryggraden i kroppens centrala nervsystem. Det främre hornet kallas också anterior cornu, och andra medicinska experter kan också kalla det antingen den främre kolumnen eller det ventrale hornet.

Som en del av den större ryggmärgen har det främre hornet olika motorneuroner som hjälper till att överföra kritiska signaler i nervsystemet. Många av dessa har att göra med beröring och sensation. Mjuka gråa ämnen i dessa ryggradselement är flexibla men sårbara för vissa slags förfall.

Vissa sjukdomar påverkar det främre hornet och elementen runt det. En mängd olika sjukdomar som kan relateras till ryggmärgsområdet inkluderar olika typer av muskelatrofi, såväl som virussjukdomar som West Nile. Läkare kan observera en patient för besläktade tillstånd som i synnerhet kan skada nervsystemet och ryggmärgen.

Läkare kan också studera områdena runt det främre hornet och ryggmärgen för bevis på skador efter en händelse som orsakat partiell eller total förlamning. Ryggraden är en av de mycket utsatta delarna av människokroppen, och det främre hornet och liknande strukturer måste förbli lösningsmedel för att vidarebefordra meddelanden till hjärnan. Medicinska experter fokuserar ofta på ryggraden efter en olycka.

Fysioterapeuter kan aktivt hjälpa en rehabiliterande patient att hantera problem relaterade till det främre hornet och ryggmärgen. Erfaren och utbildad medicinsk personal kan förklara mer om hur denna del av ryggraden kan påverka motorik eller motorisk utveckling. Fortsatt forskning kommer att behandla hur man kan rehabilitera eller rekonstruera ryggraden efter en olycka, skada eller sjukdom.

Som en del av den mest moderna forskningen kring det främre hornet tittar forskare på hur olika motoriska neuroner beter sig i kliniska prövningar. Uppförandet av alfa- och beta-motorneuroner kan så småningom hjälpa till att avslöja mer om hur cellulära aspekter av ryggmärgen påverkar vanliga motoriska processer och andra mänskliga processer. Detta kan ge mer expertis till världen av kiropraktisk vård och andra typer av medicinsk intervention som hjälper patienter att bekämpa nervsystemets problem, ryggrad eller muskelatrofi och allmän förlust av motorisk förmåga.