Skip to main content

Vad är en Medicaid Waiver?

  • Amos

Enligt lagen om social trygghet tillåter flera avsnitt stater att avstå från myndighetskrav som avser Medicaid under vissa omständigheter. När en stat använder det här verktyget kallas det ”Medicaid-undantag.” Medicaid-undantag är utformade för att tillåta stater att vara mer flexibla när det gäller att erbjuda hälsovårdsalternativ till sina medborgare, vilket gör att stater kan spara pengar och patienter får mer valfrihet . Avsnitt 1115, 1915 (b) och 1915 (c) innehåller alla specifik information om olika typer av Medicaid-undantag och hur de fungerar.

För konsumenterna är den viktigaste typen av undantag 1915 (c). Denna typ av Medicaid-undantag främjar användningen av samhällsbaserade tjänster som ett alternativ till institutionen. Om en patient anses vara lämplig för institutionalisering på grund av psykiatrisk sjukdom, utvecklingsstörning eller kronisk sjukdom, kan patienten eller patientens förespråkare begära ett undantag från 1915 (c) för att få tillgång till samhällsbaserad vård, så att patienten kan stanna hemma snarare då att behöva bo på en institution.

Om ansökan om undantag godkänns har patienten tillgång till hemsjukvård och andra vårdtjänster som har sitt ursprung i samhället. Medicaid kan betala patienten en ersättning för att täcka sin medicinska vård, eller den kan betala specifika leverantörer, beroende på tillstånd och situation.

Patienter drabbas ofta av ett Medicaid-undantag från 1915, eftersom undantaget gör det möjligt för patienter att välja sina egna vårdgivare och det ger patienterna möjlighet att välja var och när de får vård. Förespråkare för personer med utvecklingsstörning i synnerhet har utnyttjat Medicaid-undantagsprogrammet för att uppmuntra samhällsbaserad vård för människor som annars skulle hållas på institutioner och hävdar att vistelsen i samhället är bättre för patienten. Medicaid-undantag gör det också möjligt för människor att få skicklig vård hemma och ge tillgång till andra tjänster som normalt skulle vara begränsade enligt Medicaid-stadgarna.

Ett Medicaid-undantag från 1115 tillåter stater att avstå från reglerna för demonstration och pilotstudier. Dessa undantag tillhandahålls på grund av att ytterligare forskning och utveckling av avancerade tekniker inom sjukvården kan ge patienter tillgång till bättre vård och möjligen spara pengar på lång sikt genom att skapa alternativ till traditionell vård. 1915 (b) undantag används av stater för att begränsa valfriheten, vilket tillåter stater att registrera patienter i specialhanterade vårdprogram som kanske inte är tillgängliga i hela staten och därmed skapa en situation där patienter kan ha tillgång till specialtjänster. 1915 (b) och 1915 (c) undantag används ibland tillsammans för att skapa fler tjänster och alternativ för patienter.