Skip to main content

Hur blir jag regional driftschef?

  • Bancroft

Företag sprids ofta över geografiska regioner och kräver ett tätt nätverk av förvaltning för att få affärer. Den ansvariga för att ha tillsyn över en viss region för ett företag är dess regionala verksamhetschef. Om du vill bli en regional verksamhetschef måste du bli expert på företaget, lära dig att hantera en ledarposition och ha vision för att uppnå mål.

Om du vill bli regional verksamhetschef behöver du mycket erfarenhet och utbildning. De flesta regionala chefer har minst en kandidatexamen, om inte en magisterexamen, i företag. Dessutom är det vanligtvis ledande befattningar och kräver flera års erfarenhet av andra jobb inom företaget. Detta är användbart eftersom det gör att du kan lära dig hela företaget inifrån och ut så att du kan fatta sunda beslut som regional chef.

Du kommer att ha många ansvarsområden när du blir en regional driftschef. Din största uppgift är att övervaka en hel region eller en filial av ett företag för att se till att det uppfyller sina intäktsförväntningar och affärsmål. Detta görs genom att kommunicera förväntningar till chefer och anställda så att rätt arbete avslutas. Du måste också vara effektiv när det gäller att budgetera, eftersom din region helst bör få in mer pengar än den spenderar, och du måste kunna tänka på sätt att göra verksamheten mer effektiv. Du måste också hålla koll på allt företag som bedrivs eftersom du ofta kommer att behöva rapportera till ett huvudkontor om din regions framsteg.

När du blir en regional operationschef måste du jonglera flera jobb på en gång och du behöver ledarskapsförmåga och reseförmåga. Ledarförmågor är avgörande för en regional chef eftersom du har många anställda under dig som letar efter vägledning. Du måste vara en utmärkt kommunikatör och en folkperson som hjälper till att styra dessa människor i bästa riktning. Du måste också vara villig att resa, eftersom ett regionkontor ofta består av flera mindre kontor eller butiker som du måste besöka. Att resa och prata ansikte mot ansikte är ett viktigt sätt att få en fullständig förståelse för ett företag för att bli en framgångsrik regional verksamhetschef.